GEISSLLERS HOFCOMEDIANTEN: O PODIVNÉ SVATBĚ DCERY HRABĚTE ŠPORKA / ABOUT THE STRANGE WEDDING OF COUNT ŠPORKS DAUGHTER

Popis představení

GEISSLLERS HOFCOMEDIANTEN: O PODIVNÉ SVATBĚ DCERY HRABĚTE ŠPORKA

5.8. 12:30
místo bude upřesněno

Přijďte se pobavit ctnostmi i malichernostmi hraběte Šporka v pouličním představení s chůdami a živými loutkami. Uvidíte jedinečný příběh z fiktivních deníků Šporkova sekretáře, který vám podle knihy Berty Laufrové představí Geisslers Hofcomoedianten. Ostatně kdo by mohl lépe zpracovat život slavného mecenáše, než tento soubor se zálibou ve všem barokním? V tomto představení uvidíte historické i naprosto parodické momenty, které se snad udály kolem provdání Šporkovy vzdělané dcery. Historie tu ale není tak zásadní jako zábava, a proto se máte na co těšit.

Režie: Petr Hašek, dramaturgie: Helena Kebrtová, scénografie: Jitka Nejedlá, kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová, hrají: Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý


GEISSLLERS HOFCOMEDIANTEN: ABOUT THE STRANGE WEDDING OF COUNT ŠPORKS DAUGHTER

5.8. 12:30
the place of production will be announced soon

Come to witness both strenghts and weaknesses of Count Špork in the street performance with stilts and living puppets. You will see one unique story from the fictional diary of Šporks secretary, based on the novel of Berta Laufrová. And who better to show you the life of famous maecenas Špork than baroque-loving Geisslers Hofcomoedianten? In this particular show you will see both historical and parodical moments, which might have happened around the wedding of Špork’s well-educated daughter. But be warned – history is here not so important as the fun.

Director: Petr Hašek, dramaturgy: Helena Kebrtová, scenography: Jitka Nejedlá, costumes: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová, performers: Martin Bohadlo, Claudia Eftimiadisová, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý