Doprovodný program: MARINGOTKA

Popis představení

Doprovodný program:

MARINGOTKA

2.-4.8. Žižkovo náměstí

 

Interaktivní vizuálně-zvuková instalaceMalého divadla v Českých Budějovicích.

Co se stane, když se spojí genius loci maringotky po slavném loutkáři Matěji Kopeckém s loutkami ze starých inscenací Malého divadla a nová zvuková technologie schopná simulovat 3D prostor?

Nechte se přenést do zcela svébytného světa, v němž zažijete divadelní vzpomínky doslova na vlastní kůži!  Autentický zážitek, určený právě a jen jednomu divákovi, je umožněn díky tzv. binaurálnímu zvuku. Specifičností jeho nahrávání je způsob simulace prostorového vnímání, podobný 3D efektu, tedy snímání zvuku napodobující lidské ucho. A proto podlehněte zážitku, v němž se stírá hranice mezi iluzí a skutečností!

 

Koncept, scénář a režie: Veronika Poldauf Riedlbauchová

Zvukový design a hudba: Jan Čtvrtník

Výtvarná instalace a design maringotky: Klára Hejlíková

Zvukové stopy namluvili: Jan Čtvrtník, František Hnilička, Jan Kaštovský, Lucie Valenová a další herci Malého divadla.

Většina loutek a masek je použita z fundusu Malého divadla.

 

Interaktivní vizuálně-zvuková instalace v maringotce je věnována 100 letůmJihočeského divadla v Českých Budějovicích, které slaví v letošním roce.

VIDEOUKÁZKA 


Additional events:

CARAVAN

2.-4.8. Žižkovonáměstí

 

An interactive audio-visual installation byMalédivadlo from ČeskéBudějovice.

What happens when the old caravan of famous puppeteer MatějKopeckýbecomes home to puppets from old stagings of Malédivadlo and new audio technology is able to simulate 3D space? Travel to a completely unique world in which you will experience theatrical memories literally in the flesh. This authentic experience, intended for only one viewer at a time, is made possible by binaural sound. This method of recording simulates spatial perception, producing a 3D effect, similar to the way the human ear perceives sound. In the caravan, the boundaries between illusion and reality simply melt away!

 

Conceived, written and directed by: Veronika PoldaufRiedlbauchová

Sound design and music: Jan Čtvrtník

Art installation and caravan design:KláraHejlíková

Spoken words recorded by: Jan Čtvrtník, FrantišekHnilička, Jan Kaštovský, Lucie Valenová and other Malédivadlo actors.

The majority of puppets and masks are on loan from the Malédivadlo collection.

 

This interactive audio-visual installation in a caravan is dedicated to 100th anniversary of the South Bohemian Theater in ČeskéBudějovice being celebrated this year.

TRAILER