WOW TIME

Popis představení

WOW TIME

5.8. ve 21:00 Žižkovo náměstí

„Dám ti bezstarostný život, jistoty, pocit bezpečí. Co chci na oplátku? Maličkost. Trochu tvé svobody.“

Tanečně akrobatická groteska plná ohňových a pyrotechnických efektů. Sarkastická alegorie možné blízké budoucnosti. Rostoucí kontrolní systém slibuje větší bezpečí. V rukách lidstva se ale stává časovanou bombou, jejíž spouštěčem je úplně náhodný a nečekaný návštěvník. Wow time je jedinečný projekt, který kombinuje pohybové divadlo a nový cirkus s efekty moderní show.

Hrají: Matěj Kohout, Michaela Hradecká, Irina Andreeva, Michael Bartizal, Dan Fajmon, Jana Paňková, Tomáš Horáček, Viktor Artner, režie: Irina Andreeva, specialní efekty: Petr Burian, kostýmy: Anna Forstová


WOW TIME

5.8. 21:00 Žižkovo náměstí

„I will give you carefree life, certainty, feeling of safety. What I want in return? A pittance. A bit of your freedom.“

Dance-acrobatic grotesque full of fire effects is a sarcastic alegory of possible close future. The strenghtening control system promises us more safety. But in the hands of humanity it becomes practically a time-bomb. The trigger is one accidental and unexpected visitor. Wow Time is a unique project combining movement theatre and new circus with the effects of modern show.

Performing: Matěj Kohout, Michaela Hradecká, Irina Andreeva, Michael Bartizal, Dan Fajmon, Jana Paňková, Tomáš Horáček, Viktor Artner, Director: Irina Andreeva, Special effects: Petr Burian, Costumes: Anna Forstová