tYhle: LEGORYTMUS

Popis představení

tYhle: LEGORYTMUS

5.8. v 17:00 Velký šanc

Představení inspirované sportem, olympiádou a spartakiádou ukazuje podivnou partu sportovců, která se strašně moc snaží dosáhnout svých sportovních cílů nečekanými způsoby. Autoři se absurdně a vesele osvobozují od přísnosti a dodržování jakéhokoli řádu a přibližují se k pohybu bez cíle a pravidel.

Hrají: Florent Golfier, Lukáš Karásek, Soňa Ferienčiková, Štěpána Mancová a Martin Talaga, režie: Marie Gourdain


tYhle: LEGORYTMUS

5.8. 17:00 Velký šanc park

The performance inspired by sport, Olympics and Spartakiads introduces odd group of sportsmen, who try really hard to achieve their sport dreams in most unusual ways. The authors cheerfully and absurdly free themselves of keeping any order and advance towards the movement without any goals or rules.

Performing: Florent Golfier, Lukáš Karásek, Soňa Ferienčiková, Štěpána Mancová a Martin Talaga, Director: Marie Gourdain