DIVADLO 100 OPIC: PES A DRAK / A DOG AND A DRAGON

Popis představení

DIVADLO 100 OPIC: PES A DRAK

5.8. 17:00
Mikuláše z Husi

Asi jsem čaroděj, když umím létat… ale jinak vím jen, že mám sedět na stromě a čekat. A na co? Tóóó… nevím.
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že by – když vypadal, jak vypadal – byl normální. A také že nebyl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil. Tedy… ani on to netušil. Než to však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít krále a dokonce si zatančit s drakem! Co taky jiného s takovým drakem dělat, že?

Autor a hraje: Dominik Tesař


DIVADLO 100 OPIC: A DOG AND A DRAGON

5.8. 17:00
Mikuláše z Husi

I think I am a wizard since I can fly… but other than that I know just that I should sit at a tree and wait. What for? Thaaaat… I do not know.

Fairytale about the dog who got thrown out from every place. The people somehow would not think he was normal – since he was looking the way he was. And you know what? He truly was not normal, he was magical. But nobody knew! Not even the dog himself. So before he found out, he had to reveal the secret of the flying wizard, find a king and even dance with a dragon! I mean, what else would you do with a dragon, right?

Author and performer: Dominik Tesař