DÍLNY

Popis představení

Doprovodný program:

DÍLNY

  1. a 4.8. 13:00-17:00, Žižkovo náměstí

Dílny akrobacie, žonglování a divadelního líčení.


Additional events:

WORSHOPS

August 3rd and 4th1 – 5 pm, Žižkovonáměstí

Workshops injuggling and stage makeup.