BUCHTY A LOUTKY: ZLATÁ HUSA / GOLDEN GOOSE

Popis představení

BUCHTY A LOUTKY: ZLATÁ HUSA

5.8. 13:00
Pražská ulice – Náměstí

Ó, ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně. To proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Zkrátka – chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem.

Ale dál… dál už raději přijďte do divadla, ať neprošvihnete šťastný konec.

Výprava a loutky: Robert Smolík, Štěpán Pěnka, Radka Mizerová, hudba: Tomáš Procházka, scéna: Adam a Jaromír Gottliebovi, hrají: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, Lukáš Valiska


BUCHTY A LOUTKY: GOLDEN GOOSE

5.8. 13:00
Pražská ulice – Náměstí

Oh, the golden goose – how it sparkles and how precious it is! It will drag and sway all of us! Only the youngest of the three brothers – whom all consider to be dumb – will better take the goose to show it to the princess. It is because he wants to cheer her and make her love him. And actually – he would not protest to marry her. But the mighty king opposes and so small brother is in need for help. To say it short – greed will not solve anything, sadness serves a poor counsel, and even the weakest and most mocked can become a king.

But for more… for more you better come to theatre. Come quickly, so you catch the happy end!

Scenography and puppets: Adam and Jaromír Gottlieb, Robert Smolík, Štěpán Pěnka, Radka Mizerová, music: Tomáš Procházka, performers: Zuzana Bruknerová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, Lukáš Valiska